Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
2. prosince 2022 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Associazione Amici di Rivalto se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Associazione Amici di Rivalto a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Associazione Amici di Rivalto souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Associazione Amici di Rivalto shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Associazione Amici di Rivalto také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Associazione Amici di Rivalto automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Associazione Amici di Rivalto využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Associazione Amici di Rivalto.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Associazione Amici di Rivalto, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Associazione Amici di Rivalto nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Associazione Amici di Rivalto doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Associazione Amici di Rivalto. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Associazione Amici di Rivalto nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Associazione Amici di Rivalto a rodinu webů Associazione Amici di Rivalto.

Použití osobních informací

Associazione Amici di Rivalto shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Associazione Amici di Rivalto a k poskytování služeb, o které jste požádali. Associazione Amici di Rivalto také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Associazione Amici di Rivalto a jeho přidružených částí. Associazione Amici di Rivalto vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Associazione Amici di Rivalto neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Associazione Amici di Rivalto Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Associazione Amici di Rivalto může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Associazione Amici di Rivalto a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Associazione Amici di Rivalto nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Associazione Amici di Rivalto udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Associazione Amici di Rivalto za účelem zjištění, jaké služby Associazione Amici di Rivalto jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Associazione Amici di Rivalto, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Associazione Amici di Rivalto prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Associazione Amici di Rivalto nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Associazione Amici di Rivalto a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Associazione Amici di Rivalto nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Associazione Amici di Rivalto používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Associazione Amici di Rivalto nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Associazione Amici di Rivalto, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Associazione Amici di Rivalto nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Associazione Amici di Rivalto zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Associazione Amici di Rivalto uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Associazione Amici di Rivalto vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Associazione Amici di Rivalto nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Associazione Amici di Rivalto na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation